מדריד בעצם אוסרת על Airbnb מהמרכז ההיסטורי שלה

עיקרי חֲדָשׁוֹת מדריד בעצם אוסרת על Airbnb מהמרכז ההיסטורי שלה

מדריד בעצם אוסרת על Airbnb מהמרכז ההיסטורי שלה

מדריד מתכוננת להעביר חקיקה שתאסור למעשה את העירייה על 95 אחוזים מרשימות Airbnb ומניות הבית.תקנות חדשות, שפורסמו ביום רביעי על ידי חוסה מנואל קאלבו, מזכיר התכנון העירוני בר קיימא, מציבות כללים נוקשים על השכרת בתים, במיוחד במרכז ההיסטורי של מדריד.

התכנית נועדה לשמר את השימוש במגורים בבניינים, להפסיק את השימוש הקבוע (על ידי תיירים) ולהחליף אותו לזמני, ובכך למנוע דיור להפוך למגורים אך ורק לתיירים, לפי המקומי סְפָרַד .


פקידי העירייה מקווים לאסור על בעלי בתים להפוך מבנים שלמים להשכרה, אלא אם כן יש להם רישיון מלון.